Hoe gaan wij om met uw privacy?

Binnen Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wij begrijpen dat wij gegevens vastleggen die van invloed zijn op uw persoonlijke levenssfeer en al onze medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast heeft SSOE veiligheidsmaatregelen getroffen.

Waarom worden er gegevens van u gevraagd?

Volgens de wet moeten wij persoonlijke gegevens van u vastleggen. De gegevens van u gebruiken wij om met u in contact te blijven. 

Wie legt deze gegevens vast en wie kan deze dan inzien?

Wij proberen zo min mogelijk gegevens van u vast te leggen. Binnen het SSOE hebben we ook afspraken vastgelegd wie welke gegevens mag bekijken en wijzigen. Niet iedereen heeft zomaar toegang tot uw gegevens.

Hoe veilig zijn de gegevens van u bij het SSOE?

Binnen het SSOE zorgen wij er voor dat uw gegevens digitaal beveiligd zijn.

Wat gebeurt er als onverhoopt gegevens van u bij anderen terecht komen?

Het SSOE probeert te voorkomen dat uw gegevens bij anderen terecht komen, verloren gaan of niet juist zijn. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, hebben we hiervoor een stappenplan dat wij doorlopen.

Wanneer er sprake is van het lekken van persoonlijke gegevens die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer, melden wij dat ook aan u.

Bewaartermijn, hoe zit het met uw gegevens?

Het SSOE houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen van uw gegevens.

Sommige gegevens van u zijn niet correct, wat nu?

Als u van mening bent dat gegevens van u foutief zijn, kunt u het SSOE vragen deze gegevens te corrigeren, in te zien of informatie te verwijderen. 

Wanneer u toch nog vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. 

Functionaris Gegevensbescherming 

dhr. J. Hendriks 
privacy@ssoe.nl
088 2140115