4 Handleiding Remediërend Rekenen

SSOE_INT_003

Nieuw product

Rekenen is eigenlijk een nieuwe taal leren!

Voor kinderen die daar moeite mee hebben is er de nieuwe methode ‘Numicon Remediërend Rekenen’, de Nederlandse versie van Numicon Breaking Barriers.
Deze methode helpt kinderen bij het eigen maken van abstract handelen dat bij rekenen hoort. Rekenen wordt concreet en tastbaar.  

Inkijkexemplaar

Meer details

205,00 €

Betaling op factuur
Betaling op factuur

Meer informatie

Rekenen is eigenlijk een nieuwe taal leren!

Door middel van de observatiepunten kan de leerkracht hiaten in het begrip van het kind identificeren. Vanuit deze analyse ontstaat een kindprofiel en kan een passend aanbod worden gemaakt. In de handleiding staan volop activiteiten om een programma voor een kind of groepje kinderen mogelijk maken.

De bij deze Handleiding behorende Kopieerbladen zijn gratis beschikbaar en te downloaden in de webshop. U vindt ze met de omschrijving "RR Kopieerblad....".