4 Handleiding Remediërend Rekenen

SSOE_INT_003

Nieuw product

Rekenen is eigenlijk een nieuwe taal leren!

Voor kinderen die daar moeite mee hebben is er de nieuwe methode ‘Numicon Remediërend Rekenen’, de Nederlandse versie van Numicon Breaking Barriers.
Deze methode helpt kinderen bij het eigen maken van abstract handelen dat bij rekenen hoort. Rekenen wordt concreet en tastbaar.  

Inkijkexemplaar

Meer details

195,00 € incl. btw

Betaling op factuur
Betaling op factuur

Meer informatie

Voor leerlingen die onvoldoende profiteren van spontaan en regulier aanbod van voorbereidend rekenen is gericht onderwijs essentieel. In  deze handleiding  is beschreven hoe dat gerichte onderwijs ingericht kan worden en om welke voorbereidende rekenvaardigheden het gaat. Het voorbereidend rekenen goed onder de knie krijgen is een belangrijke voorwaarde om vanaf groep 3 het rekenen zonder blokkades vooraf te leren.

In deze handleiding wordt toegewerkt naar begripsvorming tot begin groep 5.

In de handleiding staan volop stimulerende rekenactiviteiten op handelingsniveau 1 en 2.